Informacija o takmičenju Micro:bit "Škole za 21 vijek"

Print

Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara se organizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i kulture entiteta RS i Ministarstvom obrazovanja, nauke kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, a podržava ga Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Cilj Takmičenja je da dopre do učenika širom zemlje i nadahne mlade ljude da rješavaju svakodnevne probleme u svojim školama i lokalnim zajednicama kroz programiranje fizičkih uređaja. Na Takmičenju su se koristili BBC-ov micro:bit računari kako bi se učenicima omogućilo da osmisle projekte kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja i istraže rješenja za probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom životu.

Od 85 škola koje učestvuju u projektu programa Škole za 21. vijek kojeg provodi British Council na Zapadnom Balkanu a podržava ga Vlada Velike Britanije, ukupno 7 projekata je prošlo prve dvije faze takmičenja i zadovoljili su kriterije stručnog žirija za učestvovanje na finalnom takmičenju 20.5.2021.g.
Od tih 7, tri projekta su napravili učenici naše škole.

Ema Begović i Danijal Ivković su nosioci zajedničkog projekta "Pametni semafor" u kome su učestvovali i Zina Ivković, Benjamin Idrizović i Ahmed Zahirović.
Zina Ivković i Benjamin Idrizović napravili su "Pametno invalidno pomagalo"
Ahmed Zahirović napravio je projekat "Automatsko zalijevanje biljaka"