O školi

Print

Direktor: mr.sc.Edin Idrizović

Smatramo da je škola otvorena za sve vrste dobronamjerne saradnje.

Ostvarena je korektna i plodonosna saradnja preko opštinskih organa uprave sa Vladom i školama u Kraljevini Danskoj što je rezultiralo zamjenom prozora i dijelom rekonstrukcije sportske sale naše škole, te brojnim uzajamnim posjetama između komune Vejle i naše opštine, koja i danas traje.

Ostvarena je vrlo korektna saradnja sa ambasadom i vladom Kraljevine Španije što je rezultiralo završetkom rekonstrukcije sportske dvorane škole. 1998. godine škola je uključena u projekat “Step by step” sa COI Sarajevo. Od tada pa do danas realizovan je veliki broj projekata sa COI, što je rezultiralo obukom velikog broja nastavnika škole, a kao rezultat saradnje škola je dobila i opremljen "Trening Centar" u kojem se između ostalog obučavaju nastavnici škola HNK-a.

Pokretači smo i ideje o pisanju Monografije “100 godina školstva u opšini Jablanica”. 

Naravno ovdje ćemo spomenuti direktora i najbliže saradnike direktora koji zajedno čine jedan sigurno jak menadžment na kojem mogu pozavidjeti i neke profitabilne firme:

 

 
Zamjenica Direktora: Lejla Budim

Pedagog: Gorančić Samira

Pedagog: Dženana Islamović

Računovodstvo: Edis Nezirić

Sekretar: Arnela Ivković

Cijelo područje opštine pokriva Osnovna škola “Suljo Čilić”.

Nastava se izvodi u Matičnoj školi u Jablanici te područnim školama u Ostrošcu (devetorazredna), te četverorazrednim školama u Glogošnici, Ravnoj, Krstacu i Slatini. Prije rata nastava se izvodila i u četverorazrednim područnim školama u Doljanima, Sovićima, Žuglicima i Šabancicima.

Objekti ovih područnih škola su u proteklom ratu u cjelosti uništeni.

Podrucna škola Ostrožac

Ova podrucna škola je devetorazredna. Renovirana je poslije rata. Ima pet ucionica ukupne površine 277 m2, tri kabineta ukupne površine 82 m2 i jednu salu za tjelesni odgoj površine 179 m2 sa pratecim objektima. Ukupna površina ove zgrade je 1036 m2.

 

Ova škola ima dosta loše rješeno pitanje ulaza koji je prikljucen direktno na magistralni put. U toku su kontakti sa Federalnim ministrarstvom komunikacija da se to pitanje rješi izgradnjom nadvožnjaka. U ovom objektu nastavu pohada 97 ucenika u osam odjeljenja.

Podrucna škola Glogošnica

Podrucna škola Glogošnica je cetverorazredna škola. Objekat je renoviran poslije rata. Ima 2 ucionice ukupne površine 216 m2 sa pratecim sadržajima i igralištem. Ovo podrucno odjeljenje ima 17 ucenika.

Podrucno odjeljenje Slatina

Škola je renovirana sredstvima USAID-a i ima 2 moderne učionice sa pratećim prostorijama. 24.11.1999. puštena u rad.

Podrucno odjeljenje Doljani

Škola srušena do temelja. Imala je dvije učionice i bila je pod kontrolom HVO. Poslije rata škola je renovirana i predstavlja jedan od najljepših školskih objekata.

Podrucna škola Ravna

od šklske 2012./13. godine nastava se izvodi u novosagrađenoj školskoj zgradi. objekat ima veliku učionicu sa svim pratećim sadržajima (zbornica hol, sanitarni čvorovi, biblioteka i vanjsko igralište. Nastava se izvodi u dva kombinovana odjeljenja sa ukupno 19ucenika.

Podrucna škola Krstac

Škola ima jednu neuslovnu ucionicu površine 40 m2. . Nastava se izvodi u jednom kombinovanom odjeljenju od cetiri razreda i ima ukupno 6 ucenika. Poslije rata izvršena je sanacija krova i oluka na ovoj zgradi.

Podrucno odjeljenje Žuglici

Škola ne radi. 

Podrucno odjeljenje Šabančići

I ova škola ne radi. Poslije rata izvršeno je pokrivanje škole. Ima samo krov i vrlo loše kamene zidove.

Podrucno odjeljenje Sovići

Škola ne radi.

Osnovna škola "Suljo Čilič" Jablanica sa područnim školama  ima 787 ucenika rasporedenih u 45 odjeljenja. 
Uz kratku sliku objekata naveden je i broj ucenika. U školi radi 65 nastavnika, direktor,  pomocnik direktora, dva  pedagoga, bibliotekar, 2 domara,   sekretar,   administrativno-računovodstveni radnik  i 14 čistačica.  Škola ima oko 300 ucenika vozara na raznim relacijama.

 

120px_pinnacles_western_australia120px_rainforest_bluemountainsnsw180px_ormiston_pound250px_cradle_mountain_seen_from_barn_bluff727px_rainforest_bluemountainsnsw800px_cradle_mountain_seen_from_barn_bluff800px_ormiston_pound800px_pinnacles_western_australia