Realizacija projekta energetske efikasnosti

Print

Nastavak projekta energetske efikasnosti

Direktor škole Edin Idrizović u četvrtak 29.10.2020. godine   prisustvovao je u Vladi HNK-a potpisivanju ugovora u vezi sa drugom fazom Projekta energetske efikasnosti, koji se odnosi na nastavak energetske obnove JU OŠ „Suljo Čilić“ Jablanica. U prvoj fazi urađena je zamjena krovne konstrukcije i dio fasadnih radova ukupne vrijednosti 251. 000,00 KM. Druga faza odnosi se na nabavku i ugradnju kotlovnice na pelet, te na izgradnju pomoćnog objekta za skladište energenta, ukupne vrijednosti cca 250. 000,00 KMRealizacijom planiranih aktivnosti poboljšat će se uslovi boravka u našoj Ustanovi, doprinijet zaštiti okoliša, te uštedama u troškovima za energiju. Sredstva od ušteda u troškovima za energente iskoristit će se za dodatno materijalno – tehničko opremanje škole. Novčana sredstva za realizaciju Projekta obezbjedila je Vlada HNK-a i UNDP. Rok za planirane aktivnosi je tri mjeseca.