Omladinski klub  „Pod sitim suncem“ je u okviru projekta „Unapređenje inkuzivnih praksi u općini Jablanica“  a u cilju ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa, obezbijedio i donaciju sanitetskog materijala i dezinfekcionih sredstava za Osnovnu školu „Suljo Čilić“ Jablanica.

Predstavnici Omladinskog kluba  uručili su donaciju koja je sadržavala višekratne  zaštitne maske za sve đake te 40 kompleta sredstva za dezinfekciju prostora i ruku.

Primopredaja donacije izvršena uz poštivanje epidemioloških mjera  a direktor Osnovne škole se zahavlio Omladinskom klubu na korisnoj donaciji.


Poštovani,
Poznato vam je da naša saradnja sa školama iz danske Kommune Vejle traje već duži period.
Saradnja i druženje ostvareni su do sada više puta. Naši nastavnici su imali priliku posjetiti
Dansku i prijateljske škole i upoznati se sa načinom rada u danskim školama. Također, naša
škola je imala priliku ugostiti drage prijatelje iz Danske koji su nam u okviru različitih
projekata više puta uručili vrijedne donacije. Realizovani su projekti nabavke edukacijskih
robota, 3D printera, računarske opreme i drugih materijalno-tehnički sredstava za
unapređenje odgojno-obrazovnog procesa.
Zahvaljujući toj saradnji realizovan je još jedan projekat. Naša škola dobila je vrijednu
računarsku opremu ( 120 laptopa i cca 150 računra) koja će uveliko olakšati izvođenje
nastavnog procesa. Svaki nastavnik dobit će laptop. Dodatno ćemo poboljšati postojeću
računarsku opremu u našoj školi. Nakon zadovoljenja naših potreba, dio opreme ćemo
donirati i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama u našoj općini.
Znamo da određeni broj učenika naše škole ne posjeduje nikakav računar niti laptop čime je
njihovo praćenje nastave u ovim okolnostima otežano. Odlučili smo, uz pristanak njihovih
roditelja, donirati određeni dio računarske opreme kako bi svaki naš učenik na adekvatan
način mogao online pratiti nastavu.
Cijeneći i poštujući rad svakog učesnika u odgojno-obrazovnom procesu koji nije nimalo
lagan i želeći iskazati zahvalnost, i na određeni način olakšati posao svakom pojedincu,
direktor je iskoristio priliku da 5.oktobra na Svečanoj sjednici Nastavničkog vijeća u povodu
obilježavanja Dana učitelja svakom prosvjetnom radniku naše škole uruči laptop, koji će,
sigurno, u velikoj mjeri pomoći da svoj posao, koji je jedan od najplemenitijih i najhumanijih,
obavlja šro lakše i učinkovitije.
Pred prosvjetne radnike neprestano se postavljaju novi izazovi kako i na koji način osigurati
najbolje obrazovanje i podršku svakom učeniku kako bi oni mogli ostvariti sve svoje
potencijale. Uloga prosvjetnih radnika je neprocjenjiva, jer djecu i mlade ne podučavaju samo
školskom gradivu, već ih pripremaju za život. Prenositi znanje jedan je od najhumanijih i
najplemenitijih ovozemaljskih zadataka, a prosvjetni radnici taj zadatak ispunjavaju
svakodnevno.
Svim kolegicama, kolegama, učiteljima, nastavnicima, profesorima, još jednom
čestitke u ime naše škole!

Direktor
mr.sc. Edin Idrizović

Poštovani roditelji, dragi učenici, cijenjene kolege,

Nadamo se, prije svega, da ste svi dobro i zdravo. Kao što i sami znate, prošlu školsku godinu završili smo online realizujući nastavu putem platforme zbog pandemije korona virusa. Bilo je tu mnogo posla, ali naša škola je pokazala da se može nositi s ovim izazovom zahvaljujući, prije svega, entuzijazmu i radu svih zaposlenika, velikoj odgovornosti naših učenika i njihovih roditelja. Ponosni smo na naše učenike koji su imali razumijevanje za novonastalu situaciju kao i na njihovo znanje i vještine koje su pokazali. Pred nama je nova školska 2020/21. godina koja će, također, biti puna izazova. Početak školske godine je u ponedjeljak 7. septembra 2020. godine uz poštivanje donesenih preporuka.. Svim sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu želimo dobro zdravlje, puno strpljenja, međusobnog povjerenja i uvažavanja, te da svi zajedno nastavimo raditi dalje poštujući preporuke. Tu smo da zajedno prevaziđemo ove poteškoće razumijevajući jedni druge.

Sretan početak nastavne godine želimo učenicima, roditeljima i uposlenicima škole.

S poštovanjem,

 

Direktor

mr. sc. Edin Idrizović

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

J.U. OSNOVNA ŠKOLA „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA

   

       Na osnovu člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br:5/00,4/04,5/04, 1/14 i 7/16.), člana 8. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a, Članova 17., 18. i 43. Pravilnika o radu škole, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a Mostar broj:05-02-30-1497/20. od 19.08.2020. godine i Odluke Školskog odbora br: 01-40-36-671/20. od 01.09.2020.godine, Školski odbor J.U. Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica raspisuje:

 

K O N K U R S

Za upražnjena radna mjesta u školskoj 2020/21. godini, na određeno vrijeme a najkasnije do 15.07.2021. godine, i to:

 • na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
 • Nastavnik likovne kulture - 1 izvršilac (18 časova),
 • Nastavnik hemije – 1 izvršilac ( 12 časova ),
 • Nastavnik razredne nastave – 5 izvršilaca,
 • Nastavnik razredne nastave – ( NPP na hrvatskom jeziku) 2 izvršioca,
 • Nastavnik bosanskog jezika i književnosti - 1 izvršilac (10 časova),
 • Nastavnik engleskog jezika i književnosti – 1 izvršilac ( 19 časova ),
 • Nastavnik njemačkog jezika i književnosti – 1 izvršilac ( 10 časova ),
 • Nastavnik tehničke kulture – 1 izvršilac ( 22 časa ),
 • Nastavnik fizike -1 izvršilac ( 4 časa ),
 • Nastavnik katoličkog vjeronauka – 1 izvršilac ( 6 časova ),
 • Nastavnik historije – 1 izvršilac ( 8 časova ),
 • Nastavnik islamske vjeronauke- 1 izvršilac ( 22 časa ),
 • Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac ( 8 časova ),
 • Nastavnik informatike – 1 izvršilac ( 6 časova )
 • Nastavnik matematike – 1 izvršilac ( 16 časova )
 • Nastavnik matematike- 1 izvršilac ( 12 časova )
 • Higijeničar – 2 izvršioca ( 4 sata dnevno ) P.O. Krstac i P.O. Slatina
 • Higijeničar- 1 izvršilac ( 8 sati dnevno ) P.O. Glogošnica
 • Higijeničar- 1 izvršilac ( 8 sati dnevno ) Matična škola
 • Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdalje do 15.07.2021. godine:
 • Pedagog – ( 1 izvršilac )
 • Bibliotekar – ( 1 izvršilac 80 % radnog vremena )

   

  C ) na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva , a najdalje do   30.06.2021. godine

 • Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac ( 18 časova )

 

         Potrebno je da kandidati za navedene pozicije ispunjavaju opće uslove predviđene Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a  i posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, kao i uslove iz Pravilnika o radu škole:

Potrebni dokumenti : ( original ili ovjerena kopija )

 • Prijava na konkurs sa kraćom biografijom ( svojeručno potpisana ),
 • Diploma o završenoj školskoj spremi za odgovarajuće radno mjesto,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • Izvadak iz matične knjige rođenih- sa neograničenim rokom važenja.

    Uslov pod 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu se ne odnosi na radna mjesta pod A) redni broj: 17., 18. i 19.

    Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu  „ Službene novine HNK-a br: 6/2018“  prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima, imaju lica propisana članom 1. ovog Zakona.

   Kandidati koji  budu primljeni na navedene pozicije će dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

  Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz konkursa obaviti će se intervju o čemu će biti naknadno obavješteni. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

     Prijave dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu :

J.U. Osnovna škola „ Suljo Čilić“ Jablanica; Ul. Komune Vejle 28; 88 420 Jablanica ( sa naznakom prijava na konkurs za radno mjesto (navesti radno mjesto/mjesta za koje se konkuriše), za Školski odbor).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                              Predsjednik  Školskog odbora    

                                                                                       dipl.iur. Kovačević Nermin

U petak 4.9.2020. godine upriličen je svečani doček za prvačiće centralne škole „ Suljo Čilić“ Jablanica.

Riječi dobrodošlice i ohrabrenja uputio je općinski načelnik Salem Dedić i direktor ustanove Edin Idrizović. Prvačićima su ovom prilikom podjeljeni školski udžbenici. Učiteljice razrednih odjeljenja: Adisa Ćosić, Alma Bešić i Sabina Jusić su naglasile da je ovaj dan, poseban dan jer predstavlja veliki korak na životnom putu. Naši novi učenici započinju svoje obrazovanje na nešto drugačiji, ali ipak poseban način. Roditeljima i djeci su predočene konkretne organizacijske smjernice i upute u skladu sa preporukama nadležnih institucija,te redoslijed  aktivnosti precizirano, od načina dolaska, boravka, odlaska učenika/ca iz škole.

Dana 7.9.2020. godine svečani doček prvačića će biti upriličen u svim područnim školama.

Svim učenicima, roditeljima, prosvjetnim radnicima želimo sretan početak nove školske godine.

Želimo vam puno zdravlja prije svega, uspjeha i zadovoljstva u radu i učenju.Dobro nam došli!

Slike možete pogledati na ovom linku https://flic.kr/s/aHsmQyKBrg 

Vijesti

Donacija zaštitinih maski i dezifekcionog materija...
06 Oct 2020 13:04 - Super UserDonacija zaštitinih maski i dezifekcionog materijala

Omladinski klub  „Pod sitim suncem“ je u okviru projekta „Unapređenje inkuzivnih praks [ ... ]

Pročitaj više...
USPJEŠNA REALIZACIJA PROJEKTA SA ŠKOLAMA IZ DANSKE...
05 Oct 2020 10:48 - Super UserUSPJEŠNA REALIZACIJA PROJEKTA SA ŠKOLAMA IZ DANSKE


Poštovani,
oznato vam je da naša saradnja sa školama iz danske Kommune Vejle traje već duži per [ ... ]

Pročitaj više...
Konkurs
10 Sep 2020 10:05 - Super UserKonkurs

  BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton J.U.  [ ... ]

Pročitaj više...
Dobrodošlica za početak nastave
06 Sep 2020 17:54 - Super UserDobrodošlica za početak nastave

Poštovani roditelji, dragi učenici, cijenjene kolege, Nadamo se, prije svega, da ste svi dobro  [ ... ]

Pročitaj više...
Raspored časova
05 Sep 2020 21:33 - Super UserRaspored časova

         

Pročitaj više...
Prijem prvačića 2020
04 Sep 2020 18:49 - Super UserPrijem prvačića 2020

U petak 4.9.2020. godine upriličen je svečani doček za prvačiće centralne škole „ Suljo Č [ ... ]

Pročitaj više...
KRIZNI PLAN U JU OŠ „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA...
04 Sep 2020 10:11 - Super UserKRIZNI PLAN U JU OŠ „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA

u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20. 8 [ ... ]

Pročitaj više...
Prijem prvačića
03 Sep 2020 11:02 - Super UserPrijem prvačića

Poštovani roditelji, Obavještavamo Vas da će se dana, 04.09.2020. godine (petak) u fiskulturno [ ... ]

Pročitaj više...
Upute
02 Sep 2020 12:44 - Super UserUpute

Poštovani roditelji/staratelji, Prije svega, još jednom želimo istaći vašu ulogu i trud toko [ ... ]

Pročitaj više...
Ostale vijesti

Kontakt podaci

JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica

Komune Vejle 28.

88420 Jablanica

Bosna i Hercegovina

Tel.: 036 752 240

Email:os.cilic@bih.net.ba

Virtuelno prošetaj našom školom

Klikni na sliku i pomjeraj lijevo ili desno.

Google map

Brojač posjeta

Danas747
Jučer1684
Sedmica5679
Mjesec32645
Ukupno82881

Visitor Info

 • IP: 3.210.201.170
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

7
Online

22 October 2020
© JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica - Adis Pirija. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates