Bosnian Danish English French German Italian Turkish

Projekat “Obrazovanje za pravično društvo- Budućnost počinje sa mnomje  projekat koji  bi se trebao realizovati u periodu od 2013.-2016. godine, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj ( USAID )  i Fonda otvoreno društvo BiH (FOD BiH) , kojeg implementira  Centar za obrazovne inicijative Step by step u saradnji sa organizacijom proMENTE.

Cilj projekta ja da se  u saradnji sa ministarstvima i pedagoškim zavodima doprinese  unapređenju kvaliteta obrazovnog sistema, pomaganju školama, nastavnicima i roditeljima da kreiraju okruženje i sistem odgoja i obrazovanja koji će osigurati da djeca steknu ključne kompetencije u izgradnji svoje budućnosti.

Projekat se sastoji iz nekoliko komponeneti između ostalog:

-          unapređenje kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa kroz primjenu savremenih metoda učenja, proučavanja i praćenja napredovanja djece, te unapređivanje korištenja ICT i drugih savremenih pomagala u istraživanjima i razvoju kreativnosti kod djece;

-           unapređenje nastavničkih kompetencija kao i podrška razvoja kompetencija kod djece;

-          stvatranje vršnjačkih mreža u kojim bi bile uključena djeca iz svih zajednica u različite aktivnosti tokom nastavnih i vannastavnih aktivnosti;

-          tehnička podrška školama koja podrazumjeva nabavku HD kamera, tableta i fotoaparata za škole;

-           promocija kvalitetnog obrazovanja kroz prezentacije dječijih produkata, škole i nastavnika.

Prvi sastanak održan je u Sarajevu, 30. januara 2014. godine gdje su se okupili predstavnici ministarstva obrazovanja, pedagoških zavoda i 18 škola čiji će nastavnici i učenici učestvovati u realizaciji ovog projekta. Projekat su prezentirale Radmila Rangelov-Jusović, izvršna direktorica Centra za obrazovne inicijative Step by Step, organizacije koja je zadužena za implementatciju projekta, te direktorica partnerske organizacije proMENTE, Ivona Čelebičić.Na kraju sastanka, direktor naše škole Edin Idrizović potpisao je sporazum o saradnji između škole i COI Step by Step.

U realizaciji ovog projekta na nivou naše škole uz direktora i pedagoga izabrana su dva tima nastavnika od kojih je jedan tim uključen u aktivnosti vezane za unapređenje nastavnog procesa i taj tim čine: Amira Idrizović, Aida Čilić, Anesa Salihagić, Mirna Zahirović, Adis Ćemić, Adil Klepo, Amra Đelmo i Alma Mutap, a drugi dio tima je vezan za vannastavne aktivnosti i njega čine: Adis Pirija, Samir Begović, Aida Salihović, Edina Nezirić, Haris Begović, Ehlimana Dževlan i Suada Vila-Gusić.

Nakon toga usljeđuje niz radionica , seminara, obuka i radnih sastanaka na različitim lokalitetima s tim da se na svakom novom sastanku prezentovale  prethodno realizovane aktivnosti. 

 

Kontakt forma

  •  Adresa:
   Komune Vejle br. 28
   88420 Jablanica
   Bosna i Hercegovina
  •   Broj Telefona / Fax:  036/750-240
  •   E-mail:  os.cilic@bih.net.ba

Google Karte

4.png0.png7.png7.png2.png5.png
Danas136
Jučer1038
Sedmica5065
Mjesec23500
Ukupno407725

6
Online

Designed by Adis