Bosnian Danish English French German Italian Turkish

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

J.U. OSNOVNA ŠKOLA „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA

Broj: 01-40-16-114/18

Jablanica, 21.2.2018. godine

        

       Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br: 39/14), člana 133. Statuta J.U. Osnovna škola „Suljo Čilić„  Jablanica i člana 20. Poslovnika o radu Školskog odbora i Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu, na sjednici održanoj dana, 23.2.2018. godine donesen je:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI

za 2018. godinu

 

R.b.

 

Predmet

nabavke

 

Procjenjena vrijednost

   

     Vrsta

  postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

 

     Izvor financiranja

 

Napomene

 1

 

 

Izgradnja sistema centralnog grijanja u PO Ostrožac

 

70.000,00 KM

 

Konkurentski

 

 februar

 

mart

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/ Sredstva ustanove

 

 2

 

Lož ulje za  grijanje

 

44.000,00 KM

 

Konkurentski

 

septembar

 

oktobar

Sredstva ustanove

 

 3

 

 

Pelet

 

5.000,00 KM

 

Direktni

 

      april

 

maj- juni

Sredstva ustanove

 

 4

 

 

Izdaci za drva

 

4.000,00 KM

 

Direktni

 

      maj

 

juni

Sredstva  ustanove

 

 5

 

Izdaci za poštanske i telefonske usluge

 

4.000,00 KM

 

Direktni

Tokom cijele godine

 

Računi

Sredstva  ustanove

 

 6

Izdaci za obrasce i papir i komp. materijal

5.000,00 KM

Direktni

Tokom cijele godine

januar/decembar

Sredstva  ustanove

 

 

 

 

 

 7

Izdaci za materijal za čišćenje

2.200,00 KM

Direktni

Tokom cijele godine

januar/decembar

Sredstva  ustanove

 

 

 

 

 8

Izdaci za materijal za  popravki zgrade, opreme i vozila

 

5.000,00 KM

 

Direktni

 

Tokom cijele godine

 

januar/decembar

 

 

Sredstva  ustanove

 

 

 

 

 9

Izdaci za usluge održavanja objekata

 

3.500,00 KM

 

Direktni

Tokom cijele godine

 

Računi

 

Sredstva ustanove

 

 

 

 

 

 10

 

Izdaci za opremu (informatičku )  i sredstva za nastavu

 

 

2.000,00 KM

 

 

Direktni

 

Tokom cijele godine

 

 

januar/decembar

 

Sredstva ustanove

 

 

 

 11

 

Izdaci za registraciju i održavanje vozila

 

 

1.000,00 KM

 

 

Direktni

 

Tokom cijele godine

 

Računi

 

Sredstva ustanove

 

 

 

 

 

 

 12

Izdaci za usluge medija

 

1.000,00 KM

Direktni

 

 Tokom cijele godine

Računi

Sredstva ustanove

 

 

 

 

 

 13

Nabavka stalnih sredstava za nastavni     proces

3.000,00 KM

Direktni

Tokom cijele godine

januar/decembar

Sredstva ustanove

 

 

 

 

 

II

Plan javnih nabavki stupa na snagu danom donošenja

 

                                                                                                                                                                                         Predsjednik Školskog odbora

dipl.iur. Nermin Kovačević

Dostaviti:

 1. Oglasna tabla škole
 2. a/a

Kontakt forma

  •  Adresa:
   Komune Vejle br. 28
   88420 Jablanica
   Bosna i Hercegovina
  •   Broj Telefona / Fax:  036/752-801
  •   E-mail:  os.cilic@bih.net.ba

Google Karte

2.png5.png1.png1.png8.png0.png
Danas6
Jučer142
Sedmica148
Mjesec3262
Ukupno251180

2
Online

Designed by Adis