Arhiva vijesti
Bosnian Danish English French German Italian Turkish
Notice: Undefined variable: useDefList in /hsphere/local/home/ossuljocilic/suljocilic.com.ba/templates/jsn_epic_free/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

J.U. OSNOVNA ŠKOLA „SULJO  ČILIĆ“

J A B L A N I C A

 

 

OBAVIJEST   ZA  RODITELJE

 

Obavještavamo roditelje  da je Općina Jablanica u saradnji sa Osnovnom školom „Suljo Čilić“ Jablanica  obezbijedila besplatne udžbenike za sve učenike prvog razreda,  te da roditelji iste ne trebaju kupovati.

 

 

 

                                                    Direktor

                                                                                 _________________

mr. sc.Edin Idrizović

Notice: Undefined variable: useDefList in /hsphere/local/home/ossuljocilic/suljocilic.com.ba/templates/jsn_epic_free/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

  S P I S A K

UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U OSNOVNOJ ŠKOLI

       „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

 

 

 

 

PRVI   RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

 

 

UDŽBENIK

AUTORI

IZDAVAČ

 

ČITANKA 1 RADNI UDŽBENIK

Hadžem Hajdarević, Mirsada Bećirbašić, Belma Dilberović

“PUBLISHING”

SARAJEVO

 

MATEMATIKA

Boško Jagodić

“PUBLISHING”

SARAJEVO

 

MOJA OKOLINA

Amira Idrizović, Mirsada Jaganjac

“VRIJEME “ZENICA

“NAM” TUZLA

 

MUZIČKA KULTURA

Selma Ferović, Indira Meškić

“PUBLISHING”

SARAJEVO

 

VJERONAUKA

Ibrahim Begović

“El Kalem”

 

 

 

 

DRUGI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

 

 

UDŽBENIK

AUTORI

IZDAVAČ

 

MOJA ČITANKA  I

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević

“VRIJEME “ZENICA

“NAM” TUZLA

 

MATEMATIKA I

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević

“VRIJEME “ZENICA

“NAM” TUZLA

 

MOJA OKOLINA I

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević

“VRIJEME “ZENICA

“NAM” TUZLA

 

MUZIČKA KULTURA

Refik Hodžić

“VRIJEME “ZENICA

“NAM” TUZLA

 

ENGLISH ADVENTURE 1 STARTER B

 

Anne Worell

 

 BUYBOOK

 

VJERONAUKA

Muamer Tinjak

“El Kalem”

 

 

 

 

 

TREĆI  RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

 

 

 

UDŽBENIK

AUTORI

IZDAVAČ

 

 ČITANKA  

 

Zehra Hubijar

“BOSANSKA RIJEČ”

SARAJEVO

 

MATEMATIKA

Boško Jagodić

“PUBLISHING” SARAJEVO

 

MOJA OKOLINA

Zinaida Livnjak

“PUBLISHING” SARAJEVO

 

MUZIČKA KULTURA

Selma Ferović

“PUBLISHING” SARAJEVO

 

ENGLISH ADVENTURE 1

 

Anne Worell

 

BUYBOOK

 

VJERONAUKA

Muamer Tinjak,Melika Nezirovac, Mina Pleh

“El Kalem”

 

 

 

 

ČETVRTI  RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

 

 

 

UDŽBENIK

AUTORI

IZDAVAČ

 

 ČITANKA –BOJA SREĆE

Zehra Hubijar

 

“BOSANSKA RIJEČ”

SARAJEVO

 

MATEMATIKA

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević

“NAM “ TUZLA

“VRIJEME “ZENICA

 

PRIRODA I DRUŠTVO

Sabaheta Bijedić,Zinaida Livnjak

“PUBLISHING” SARAJEVO

 

MUZIČKA KULTURA

Selma Ferović

“PUBLISHING” SARAJEVO

 

LIKOVNA KULTURA

Milarem Brkić

“NAM “ TUZLA

“VRIJEME” ZENICA

 

DIP IN 4

Z.Vasić, M. Kazazić, B.Džeba

“PUBLISHING” SARAJEVO

 

VJERONAUKA

Hazema Ništović, Ibro Ništović, Mensur Valjevac

“El Kalem”

 

 

 

 

 

 

PETI  RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

 

 

 

UDŽBENIK

AUTORI

IZDAVAČ

 

 ČITANKA 

Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

“ NAM ” TUZLA

“VRIJEME “ ZENICA

 

NAŠ JEZIK

Zdravka Zekić, Željko Ivanković, Muhidin Džanko

“ BOSANSKA RIJEČ”SARAJEVO

 

MATEMATIKA

Atija Fako

“ BOSANSKA RIJEČ”SARAJEVO

 

PRIRODA

Zijada Numić, Naida Vidović

“ BOSANSKA RIJEČ” SARAJEVO

 

DRUŠTVO

Amira Idrizović

“ NAM ” TUZLA

“VRIJEME “ ZENICA

 

MUZIČKA KULTURA

Senad Kazić

“ BOSANSKA KNJIGA”TUZLA

 

LIKOVNA KULTURA

Indira Jaranović

“ BOSANSKA KNJIGA” TUZLA

 

 • ENGLESKI JEZIK

  DIP IN 5

  Z.Vasić, M. Kazazić, B.Džeba

  “PUBLISHING”

  SARAJEVO

   

  VJERONAUKA

  Mustafa Prljača, Nezir Halilović

  “El Kalem”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ŠESTI  RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

   

   

   

  UDŽBENIK

  AUTORI

  IZDAVAČ

   

   ČITANKA

   

  Azra Velašević, Vesna Alić

  “ NAM ” TUZLA

   

  NAŠ JEZIK 

  Amira Džibrić, Ismeta Džibrić

  “BOSANSKA RIJEČ”

  TUZLA

   

  MATEMATIKA

  Mara Kešina, Hariz Agić 

  “ NAM ”TUZLA

   

   

  ENGLESKI JEZIK

  DIP IN 6

  Zarifa Kazazović, Mirela Vasić, Maja Mardeš

  “PUBLISHING” SARAJEVO

   

  MUZIČKA KULTURA

  Refik Hodžić

  “ NAM ”TUZLA

   

   

  LIKOVNA KULTURA

  Admir Mujkić

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

  HISTORIJA

  Hadžija Hadžiabdić, Edis Dervišagić

   

  “BOSANSKA KNJIGA” SARAJEVO

   

  GEOGRAFIJA

  Enisa Kulašin

  “BOSANSKA

  KNJIGA ”

  SARAJEVO

   

  BIOLOGIJA

  A.Begić, J.Hadžihalilović,

  R. Tupkušić

  “BOSANSKA KNJIGA” SARAJEVO

   

   

   NJEMAČKI JEZIK

   

  Zlata Maglajlija

  “BOSANSKA RIJEČ”

  SARAJEVO,DJEČIJA KNJIGA SARAJEVO

   

   

  TEHNIČKA KULTURA  I DNEVNIK RADA

  Ćamil Ahmetović

  “ NAM ” TUZLA

   

   

  INFORMATIKA

  Suada Numić, Daliborka Vilić

  “ NAM ” TUZLA

   

   

  VJERONAUKA

  Emina Grabus, Muamer Bašić

  “EL KALEM”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SEDMI  RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

   

   

   

  UDŽBENIK

  AUTORI

  IZDAVAČ

   

   ČITANKA

   

  Suada Čamo, Suzana Timarac, Edina Konak

  “SVJETLOST”

  SARAJEVO

   

  NAŠ JEZIK 

  Amira Džibrić, Ismeta Džibrić

  “NAM”TUZLA

  “VRIJEME “ZENICA

   

  MATEMATIKA

  Aleksandra Junuzović

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

  ENGLESKI JEZIK

  CHALLENGES 2

  M. Harris, D.Mower, A. Sikorzynska, A. Mešić

  “BUYBOOK”

   

  MUZIČKA KULTURA

  Refik Hodžić

  “ NAM ”TUZLA

   

   

  LIKOVNA KULTURA

  Admir Mujkić

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

  HISTORIJA

  Asmir Hasičić

  “PUBLISHING”

  SARAJEVO

   

  GEOGRAFIJA

  Enisa Kulašin

  “BOSANSKA KNJIGA”

  SARAJEVO

   

  BIOLOGIJA

  Jasminka Halilović, Amela Begić, Rasima Tupkušić

  “BOSANSKA KNJIGA”

  SARAJEVO

   

   

   NJEMAČKI JEZIK

   

  Zlata Maglajlija

  “BOSANSKA RIJEČ”

  SARAJEVO,DJEČIJA KNJIGA SARAJEVO

   

   

  TEHNIČKA KULTURA  

  Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović, Nijaz Halilović,Muris Čičkušić,Elbin Gazibegović

  “ NAM ”TUZLA

   

  INFORMATIKA

  Amela Kazazić, Daliborka Vilić

  “ NAM ”TUZLA

   

  VJERONAUKA

  Šefko Sulejmanović, Safija Husić

  “EL KALEM”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OSMI  RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

   

   

   

  UDŽBENIK

  AUTORI

  IZDAVAČ

   

   ČITANKA  

   

  Azra Velašević, Vesna Alić

  “ NAM ” TUZLA

   

   

  MATEMATIKA

  Aleksandra Junuzović

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

  ENGLESKI JEZIK

  CHALLENGES 3

  M. Harris, D.Mower, A. Sikorzynska, A. Mešić

  “BUYBOOK”

   

  MUZIČKA KULTURA

  Refik Hodžić

  “ NAM ”TUZLA

  “VRIJEME “ZENICA

   

  LIKOVNA KULTURA

  Admir Mujkić

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

  HISTORIJA

  A.Bajramović, F.Midžić, A. Klepo

  “ NAM ” TUZLA

  “VRIJEME “ZENICA

   

  GEOGRAFIJA

  Salih Kulenović, Damir Džafić

  “ NAM ” TUZLA

  “VRIJEME “ ZENICA

   

  BIOLOGIJA

  Jasminka Halilović, Amela Begić,

  “BOSANSKA KNJIGA”

  SARAJEVO

   

   

   NJEMAČKI JEZIK

   

  Zlata Maglajlija

  “BOSANSKA RIJEČ”

  SARAJEVO, DJEČIJA KNJIGA SARAJEVO

   

   

  TEHNIČKA KULTURA 

  Refik Hadžić

  “BOSANSKA KNJIGA”

  SARAJEVO

   

  HEMIJA

  Nataša Miličević, Mediha Musić

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

  FIZIKA

  Fahreta Sijerčić

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

  VJERONAUKA

  Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Almedina Purković, Meliha Zukić

   

  “EL KALEM”

   

   

   

                                                                                                                    

   

   

   

   

   

   

  DEVETI   RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

   

   

   

  UDŽBENIK

  AUTORI

  IZDAVAČ

   

   ČITANKA

   

  Azra Velašević, Vesna Alić

  “ NAM ” TUZLA

   

   

  MATEMATIKA

  Šefket Arslanagić

  “DJEČIJA KNJGA ” SARAJEVO

  “BOSANSKA RIJEČ”   SARAJEVO

   

  ENGLESKI JEZIK

  CHALLENGES 4

  M. Harris, D.Mower, A. Sikorzynska, A. Mešić

   

   

  “BUYBOOK”

   

  MUZIČKA KULTURA

  Refik Hodžić

  “ NAM ” TUZLA

  “VRIJEME “ZENICA

   

  LIKOVNA KULTURA

  Admir Mujkić

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

   

  HISTORIJA

  I.Šabotić, M.Čehajić

  “ NAM ” TUZLA

  “VRIJEME “ZENICA

   

   

  GEOGRAFIJA

  Salih Kulenović , Damir Džafić

  “ NAM ” TUZLA

  “VRIJEME “ZENICA  

   

   

  BIOLOGIJA

  Jasminka Halilović, Amela Begić,

  “BOSANSKA KNJIGA”

  SARAJEVO

   

   

   

  NJEMAČKI JEZIK

   

   

  Zlata Maglajlija

  “BOSANSKA RIJEČ”

  SARAJEVO, DJEČIJA KNJIGA SARAJEVO

   

   

  TEHNIČKA KULTURA 

  Ćamil Ahmetović, Suada Numić, Nahid Kulenović

  “ NAM ” TUZLA

  “VRIJEME “ZENICA

   

   

  HEMIJA

  Nataša Miličević, Mediha Musić

  “PUBLISHING “

  SARAJEVO

   

   

  FIZIKA

  Nada Gabela, Hasnija Muratović

  GRAFEKS MOSTAR

   

   

  VJERONAUKA

  Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Almedina Purković, Meliha Zukić

  “EL KALEM”

   

   

   

                                                                                                       Direktor škole

   

                                                                                                          _______________

  mr. sc. Edin Idrizović

  Notice: Undefined variable: useDefList in /hsphere/local/home/ossuljocilic/suljocilic.com.ba/templates/jsn_epic_free/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

  Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko primio je u posjetu grupu učenika osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u izazovu „Dabar Informatičar“ u organizaciji Fondacije „Talentium“, a čiji je glavni sponzor Bit Alijansa. Zahvaljujući postignutim rezultatima, naše učenice Jasmina Begović i Medina Šehić sa nastavnikom Adis Pirija takođe su prisustvovali sastanku.

  Sastanku su prisustvovali i Omar Krivošija, direktor Microsofta BiH, i Mirza Hadžić, voditelj prodaje u kompaniji Oracle.

  Ministar Jusko čestitao je učenicima na uspjehu koji su postigli učestvujući u programu Dabar Informatičar, ohrabrujući ih da i dalje nastave da proširuju svoja znanja.

  Čitav tekst možete pročitati na ovom linku http://www.mkt.gov.ba/saopstenja/default.aspx?id=6895&langTag=bs-BA 

  Osim toga najboji učenici Dabar - informatičar takmičenja su posjetili i Federalni zavod za statistiku, softversku firmu Infostudio te Elektrotehnički fakultet gdje je prijem bio upriličen kod dekana prof. dr. Samim Konjicija.

   

   

  Notice: Undefined variable: useDefList in /hsphere/local/home/ossuljocilic/suljocilic.com.ba/templates/jsn_epic_free/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

  Danas je u prostorijama Osnovne škole "Suljo Čilić" Jablanica održan sastanak direktora škole Edina Idrizovića sa predstavnicima Vlade HNK, UNDP- a i izvođača radova na poslovima provođenja mjera energetske efikasnosti na objektu škole.

  Dogovorena ja dinamika izvođenja radova na zamjeni krovne konstrukcije, fasadne radove nabavka i instaliranje nove kotlovnice čime će se zamjeniti i do sada korišteni energent za grijanje objekta.

  Realizacijom ovog projekta osigurati će se ugodniji uslovi za rad i boravak svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa i ostvariti značajne uštede energije.

  Sredstva ostvarena uštedom na utrošku energije iskoristit ce se za dodatno opremanje ove i područnih škola.

  Radovi na implementaciji mjera energetske efikasnosti realizovat ce se u okviru projekta "Zeleni ekonomski razvoj ll" za što ce se izdvojiti cca 235 000 KM obezbjeđenih odlukom Vlade HNK donesene na prijedlog ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK.

  Notice: Undefined variable: useDefList in /hsphere/local/home/ossuljocilic/suljocilic.com.ba/templates/jsn_epic_free/html/com_content/category/blog_item.php on line 43

  Drugu godinu SPARKreators lige smo priveli kraju i 20.6.2018. u SPARK school organizirana je završna ceremonija i dodjela nagrada za 2017./2018. školsku godinu. Za one koji su nas tek počeli pratiti, SPARKreators liga je natjecanje osnovnoškolaca u programiranju i robotici. Učenici su kroz pet natjecanja imali mogućnost pokazati stečena znanja na satima programiranja i robotike. Na natjecanju je učestvovala 241 osnovna škola, odnosno ukupno 1786 učenika uz vođstvo 186 nastavnika. Svim školama, nastavnicima i učenicima dodijeljeno je ukupno 2239 certifikata, ali i nagrade za one najbolje. No ne bilo kakve nagrade, nego Micro:bit džepna računala za učenje programiranja kako bi učenici dodatno proširili svoja znanja.

  Mlađa ekipa naše škole (Benjamin Idrizović i Danijal Ivković) su osvojili 1. mjesto i Micro:bit za šta su nagrađeni i od strane direktora škole.

  Čestitamo i želimo mnogo uspjeha i naredne godine.

  Kontakt forma

   •  Adresa:
    Komune Vejle br. 28
    88420 Jablanica
    Bosna i Hercegovina
   •   Broj Telefona / Fax:  036/752-801
   •   E-mail:  os.cilic@bih.net.ba

  Google Karte

  2.png1.png6.png7.png6.png5.png
  Danas20
  Jučer141
  Sedmica20
  Mjesec3699
  Ukupno216765

  1
  Online

  Designed by Adis