Konkurs

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

J.U. OSNOVNA ŠKOLA „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA

   

       Na osnovu člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br:5/00,4/04,5/04, 1/14 i 7/16.), člana 8. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a, Članova 17., 18. i 43. Pravilnika o radu škole, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a Mostar broj:05-02-30-1497/20. od 19.08.2020. godine i Odluke Školskog odbora br: 01-40-36-671/20. od 01.09.2020.godine, Školski odbor J.U. Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica raspisuje:

 

K O N K U R S

Za upražnjena radna mjesta u školskoj 2020/21. godini, na određeno vrijeme a najkasnije do 15.07.2021. godine, i to:

 • na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine
 • Nastavnik likovne kulture - 1 izvršilac (18 časova),
 • Nastavnik hemije – 1 izvršilac ( 12 časova ),
 • Nastavnik razredne nastave – 5 izvršilaca,
 • Nastavnik razredne nastave – ( NPP na hrvatskom jeziku) 2 izvršioca,
 • Nastavnik bosanskog jezika i književnosti - 1 izvršilac (10 časova),
 • Nastavnik engleskog jezika i književnosti – 1 izvršilac ( 19 časova ),
 • Nastavnik njemačkog jezika i književnosti – 1 izvršilac ( 10 časova ),
 • Nastavnik tehničke kulture – 1 izvršilac ( 22 časa ),
 • Nastavnik fizike -1 izvršilac ( 4 časa ),
 • Nastavnik katoličkog vjeronauka – 1 izvršilac ( 6 časova ),
 • Nastavnik historije – 1 izvršilac ( 8 časova ),
 • Nastavnik islamske vjeronauke- 1 izvršilac ( 22 časa ),
 • Nastavnik islamske vjeronauke – 1 izvršilac ( 8 časova ),
 • Nastavnik informatike – 1 izvršilac ( 6 časova )
 • Nastavnik matematike – 1 izvršilac ( 16 časova )
 • Nastavnik matematike- 1 izvršilac ( 12 časova )
 • Higijeničar – 2 izvršioca ( 4 sata dnevno ) P.O. Krstac i P.O. Slatina
 • Higijeničar- 1 izvršilac ( 8 sati dnevno ) P.O. Glogošnica
 • Higijeničar- 1 izvršilac ( 8 sati dnevno ) Matična škola
 • Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdalje do 15.07.2021. godine:
 • Pedagog – ( 1 izvršilac )
 • Bibliotekar – ( 1 izvršilac 80 % radnog vremena )

   

  C ) na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva , a najdalje do   30.06.2021. godine

 • Nastavnik bosanskog jezika i književnosti – 1 izvršilac ( 18 časova )

 

         Potrebno je da kandidati za navedene pozicije ispunjavaju opće uslove predviđene Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a  i posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, kao i uslove iz Pravilnika o radu škole:

Potrebni dokumenti : ( original ili ovjerena kopija )

 • Prijava na konkurs sa kraćom biografijom ( svojeručno potpisana ),
 • Diploma o završenoj školskoj spremi za odgovarajuće radno mjesto,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • Izvadak iz matične knjige rođenih- sa neograničenim rokom važenja.

    Uslov pod 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu se ne odnosi na radna mjesta pod A) redni broj: 17., 18. i 19.

    Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu  „ Službene novine HNK-a br: 6/2018“  prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima, imaju lica propisana članom 1. ovog Zakona.

   Kandidati koji  budu primljeni na navedene pozicije će dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

  Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz konkursa obaviti će se intervju o čemu će biti naknadno obavješteni. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

     Prijave dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu :

J.U. Osnovna škola „ Suljo Čilić“ Jablanica; Ul. Komune Vejle 28; 88 420 Jablanica ( sa naznakom prijava na konkurs za radno mjesto (navesti radno mjesto/mjesta za koje se konkuriše), za Školski odbor).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                              Predsjednik  Školskog odbora    

                                                                                       dipl.iur. Kovačević Nermin

Vijesti

Donacija zaštitinih maski i dezifekcionog materija...
06 Oct 2020 13:04 - Super UserDonacija zaštitinih maski i dezifekcionog materijala

Omladinski klub  „Pod sitim suncem“ je u okviru projekta „Unapređenje inkuzivnih praks [ ... ]

Pročitaj više...
USPJEŠNA REALIZACIJA PROJEKTA SA ŠKOLAMA IZ DANSKE...
05 Oct 2020 10:48 - Super UserUSPJEŠNA REALIZACIJA PROJEKTA SA ŠKOLAMA IZ DANSKE


Poštovani,
oznato vam je da naša saradnja sa školama iz danske Kommune Vejle traje već duži per [ ... ]

Pročitaj više...
Konkurs
10 Sep 2020 10:05 - Super UserKonkurs

  BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton J.U.  [ ... ]

Pročitaj više...
Dobrodošlica za početak nastave
06 Sep 2020 17:54 - Super UserDobrodošlica za početak nastave

Poštovani roditelji, dragi učenici, cijenjene kolege, Nadamo se, prije svega, da ste svi dobro  [ ... ]

Pročitaj više...
Raspored časova
05 Sep 2020 21:33 - Super UserRaspored časova

         

Pročitaj više...
Prijem prvačića 2020
04 Sep 2020 18:49 - Super UserPrijem prvačića 2020

U petak 4.9.2020. godine upriličen je svečani doček za prvačiće centralne škole „ Suljo Č [ ... ]

Pročitaj više...
KRIZNI PLAN U JU OŠ „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA...
04 Sep 2020 10:11 - Super UserKRIZNI PLAN U JU OŠ „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA

u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20. 8 [ ... ]

Pročitaj više...
Prijem prvačića
03 Sep 2020 11:02 - Super UserPrijem prvačića

Poštovani roditelji, Obavještavamo Vas da će se dana, 04.09.2020. godine (petak) u fiskulturno [ ... ]

Pročitaj više...
Upute
02 Sep 2020 12:44 - Super UserUpute

Poštovani roditelji/staratelji, Prije svega, još jednom želimo istaći vašu ulogu i trud toko [ ... ]

Pročitaj više...
Ostale vijesti

Kontakt podaci

JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica

Komune Vejle 28.

88420 Jablanica

Bosna i Hercegovina

Tel.: 036 752 240

Email:os.cilic@bih.net.ba

Virtuelno prošetaj našom školom

Klikni na sliku i pomjeraj lijevo ili desno.

Google map

Brojač posjeta

Danas815
Jučer1684
Sedmica5747
Mjesec32713
Ukupno82949

Visitor Info

 • IP: 3.210.201.170
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

22 October 2020
© JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica - Adis Pirija. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates